הדרכות עזרה ראשונה

עזרה ראשונה במפעל – דרישות החוק פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל 1970 קובעת בסעיף 36 – השגחה רפואית, את המקרים בהם "השר רשאי לחייב בתקנות קיום סידורים סבירים" כדי לקיים השגחה רפואית על עובדים במפעל. מעבר לאמור לעיל מחייבות "תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) התשמ"ח -1988" קיומם במפעל של בעלי התפקידים בתחום, ומפרטת…

Details

תוכנית לניהול הבטיחות

תוכנית לניהול בטיחות : תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג, 2013 1.  בתאריך 15/10/2012 אישרה הכנסת את תקנות (תכנית ניהול הבטיחות) 2012. ב- 18/2/2013 פורסמו התקנות ברשומות. 2. התקנות אמורות להיכנס לתוקפן 18 חודשים מיום פרסומן, דהיינו ב- 18.8.2014 וזאת כדי לאפשר למפעלים להתארגן ולהטמיע בהדרגה את התקנות במקומות העבודה. 3. התקנות חלות…

Details

קורס נאמני בטיחות

קורס נאמני בטיחות מה הם נאמני בטיחות ?  נאמני בטיחות הינם עובדים או מנהלים  מיומנים מתוך המפעל. תפקידם : (1) לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורם. (2) להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות. (3) להודיע בכתב למעביד או לבא-כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות. (4) לעיין בכל פנקס, תעודה,…

Details

הדרכת חומרים מסוכנים

הדרכת חומרים מסוכנים : חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 מהו חומר מסוכן? חומר מסוכן הינו חומר העלול לגרום לנזק בדרך של מגע, שאיפה, בליעה או קרינת חום ופיצוץ. הקשר בין חומרים מסוכנים ותעשייה : בתעשייה כיום קיים מגוון רחב של מפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים בצורות שונות. בשל כך, חובה להדריך את העובדים בנושא ולוודא כי הם…

Details

הדרכת בטיחות בחשמל

הדרכות בטיחות בחשמל : החשמל מהווה את מקור האנרגיה העיקרי בחברה המודרנית לרבות בתי מלאכה ומפעלים. אין כמעט ענף מתחום התעשייה, הבניין והחקלאות או כל תחום אחר  שאינו פועל באמצעות חשמל: כיתות, מעבדות, בתי מלאכה, דרכי גישה, אולמות הרצאות ועוד. אך יחד עם זאת הוא מהווה גורם בעל סיכון רב לחייו ובריאותו של האדם, ולאורך כל…

Details

קורס עבודה בגובה

 קורס עבודה בגובה לקבוצה עד 10 משתתפים ב-1200 ש"ח בלבדדרשו מכם אישורי הסמכה לעבודה בגובה ל – סולמות,פיגומים,במות וכו' !?  הגעת למקום הנכוןבטיחות פלוס בע"מ מספקת קורסים והדרכות עבודה בגובה לעובדים בכל רחבי הארץ.חברתנו מתמחה בביצוע הדרכות עבודה בגובה בהתאם לדרישות החוק. כל ההדרכות מועברות ע"י צוות מקצועי ומיומן של מדריכי בטיחות מוסמכים ומאושרים מטעם משרד…

Details

הדרכת בטיחות אש

הדרכות כיבוי אש " שריפה " היא אחת מאירועי החירום השכיחים ביותר בישראל ובעולם, הן בבתים פרטיים והן בתעשייה. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם שריפה, היא למנוע אותה מלכתחילה. ההדרכות הניתנות על ידינו מלמדות כללים למניעת שריפות ודרכי התמודדות נכונות במידה ופרצה שריפה. שירותי כבאות והצלה מחייבים מתן הדרכות שנתיות בנושא מניעת דליקות בכל ארגון. להלן…

Details

הדרכות בטיחות בעבודה

הדרכות בטיחות בעבודה האם הנך מעסיק 25 עובדים ומעלה ? לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( מסירת מידע והדרכת עובדים). הנכם מחויבים לבצע הדרכת בטיחות לעובדים. הדרכת עובדים (א) מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן – הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא…

Details

ממונה בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות בעבודה האם הנך מעסיק 50 עובדים ומעלה ? לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( מסירת מידע והדרכת עובדים) הנכם מחויבים בהעסקת ממונה בטיחות .   חובת מינוי ממונה על הבטיחות – לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996 אלה חייבים למנות ממונה על הבטיחות: (1)  מחזיק במקום עבודה שחלה עליו…

Details