קורס נאמני בטיחות

מה הם נאמני בטיחות ?

 נאמני בטיחות הינם עובדים או מנהלים  מיומנים מתוך המפעל. תפקידם :

(1) לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורם.
(2) להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות.
(3) להודיע בכתב למעביד או לבא-כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות.
(4) לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות שחובה   לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק שביצועו ביד שר התמ"ת.
(5) להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

 

מטרות הקורס

קורס נאמני בטיחות נועד להכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, להקנות ידע רב בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית באופן שיאפשר את קידום נושאי הבטיחות במקום עבודתם. מטרת הקורס העיקרית היא למנוע ולהפחית תאונות עבודה ומפגעים בסביבת העבודה.

הקורס מועבר ע"י צוות מדריכים מקצועי ומקנה ידע עדכני תוך שימוש בעזרים מתקדמים ביותר.

קהל היעד

מנהלים, אחראי משמרת, עובדים וחברי וועדת הבטיחות

נושאי הלימוד בקורס נאמני בטיחות:

 • יסודות תורת הבטיחות (חוק ארגון ופיקוח על העבודה)- ארגון הבטיחות והגיהות בעבודה
 • ועדת בטיחות ופעולותיה
 • מוסדות העוסקים בבטיחות וגיהות
 • ארגונומיה – הנדסת אנוש
 • משטחי עבודה, דרכי גישה ומעברים
 • שימוש נכון בציוד מגן אישי
 • אמצעים למניעת נפילה מגובה
 • עקרונות הגנת מכונות ושימוש בכלי יד
 • בטיחות בחשמל
 • מניעה וכיבוי שריפות
 • חומ"ס
 • תנאים סביבתיים
 • גורמי תאונות
 • עקרונות אביזרי וכלי הרמה ושינוע
 • סקר סיכונים וסקר מפגעים

על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 על כל מקום המעסיק עובדים להכשיר נאמני בטיחות:

 1. חוק ארגון הפיקוח סעיף 10 (פרק שני לחוק) קובע שבכל מפעל המעסיק לפחות 25 עובדים יש להקים ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ונציגי המעביד באורח שווה. נציגי העובדים בוועדה הם גם נאמני בטיחות.
 1. חוק ארגון הפיקוח סעיף 19 (פרק שני לחוק) קובע כי מפעל שקיימת בו וועדת בטיחות, יהיו נציגי העובדים בוועדה וכן עובדים אחרים שמינתה הוועדה הנאמנים לענייני בטיחות וגהות באותו מפעל/ חברה.
 2. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט 1999 סעיף 4 קובע:

מחזיק במקום עבודה יכשיר את נאמני הבטיחות ואת חברי ועדת הבטיחות כמשמעותם בפרק השני לחוק, לביצוע תפקידיהם לפי סעיף 14 לחוק; הכשרה כאמור תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר שאישר לכך מפקח עבודה ראשי.

 

– בסיום הקורס תוענק תעודת נאמן בטיחות בהתאם לתקנות.

כל ההדרכות מועברות ע"י צוות מקצועי ומיומן של מדריכי בטיחות מוסמכים ומאושרים מטעם משרד התמ"ת שהתמחו בתחומם.

הצוות מעביר את ההדרכות בצורה מרתקת ביותר בליווי מכשור מתקדם ביותר, מצגות, סרטונים + תרגולים מעשיים ועוד…

 

Industrial contractors workers team. Isolated on white background