הדרכת חומרים מסוכנים :

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

מהו חומר מסוכן?
חומר מסוכן הינו חומר העלול לגרום לנזק בדרך של מגע, שאיפה, בליעה או קרינת חום ופיצוץ.

הקשר בין חומרים מסוכנים ותעשייה :

בתעשייה כיום קיים מגוון רחב של מפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים בצורות שונות. בשל כך, חובה להדריך את העובדים בנושא ולוודא כי הם מודעים  לסיכונים הנובעים משימוש בחומרים אלו ואת הדרכים לטפל בפגיעה מהם. בגלל הנזק הרפואי הרב שחומרים אלו יכולים לגרום, הן בגרימת מחלות מקצוע והן בתאונות עבודה, רצוי לבצע פעולות מניעה נכונות ולהדריך את העובדים בנושא.

הדרכת חומרים מסוכנים אורכת בין 60 דקות ל- 8 שעות, בהתאם לסוגי החומרים ואופי העבודה בהם.

הנושאים הנכללים בהדרכות:

  • הדרכת עובדים בהתאם לרעלים הנמצאים במפעל.
  • מבוא לחומרים מסוכנים.
  • מאפייני החומרים המסוכנים.
  • תאימות בין חומרים.
  • שימוש נכון בחומרים מסוכנים.
  • גיליונות בטיחות – MSDS
  • אחסון בטיחותי של חומרים.
  • שינוע חומרים בתוך המפעל.
  • טיפול רפואי בנפגע חומר מסוכן.
  • היערכות לטיפול באירועי חומרים מסוכנים.

כל ההדרכות מועברות ע"י צוות מקצועי ומיומן של מדריכי בטיחות מוסמכים ומאושרים מטעם משרד התמ"ת שהתמחו בתחומם.

הצוות מעביר את ההדרכות בצורה מרתקת ביותר בליווי מכשור מתקדם ביותר, מצגות, סרטונים + תרגולים מעשיים ועוד…

fire_safety-900x512