הדרכות בטיחות בחשמל :

החשמל מהווה את מקור האנרגיה העיקרי בחברה המודרנית לרבות בתי מלאכה ומפעלים. אין כמעט ענף מתחום התעשייה, הבניין והחקלאות או כל תחום אחר  שאינו פועל באמצעות חשמל: כיתות, מעבדות, בתי מלאכה, דרכי גישה, אולמות הרצאות ועוד. אך יחד עם זאת הוא מהווה גורם בעל סיכון רב לחייו ובריאותו של האדם, ולאורך כל הדרך קיים חשש לפגיעה בבריאותו ובחיים. לכן, על מנת למנוע מצבי חירום וסיכונים למשתמשים בחשמל ולהבטיח את מירב הבטיחות , עלינו להבין מהי מהות החשמל, ומהם הסיכונים בשימוש בחשמל.

הדרכות בטיחות בחשמל – נושאי לימוד :

סיכוני התחשמלות.
סיכוני שריפה.
שיטות שונות להגנה בפני התחשמלות ושריפה.
בדיקות תקופתיות למפסיקי הגנה ולמערכות הארקה.
תחזוקה נכונה של צרכנים חשמליים.
נוהל ניתוק ומיתוג מקורות אנרגיה.
בטיחות בביצוע עבודות חשמל.
סוגי רישיונות ובעלי היתרים בתחום.
עזרה ראשונה לנפגע מכת חשמל.

כל ההדרכות מועברות ע"י צוות מקצועי ומיומן של מדריכי בטיחות מוסמכים ומאושרים מטעם משרד התמ"ת שהתמחו בתחומם.

הצוות מעביר את ההדרכות בצורה מרתקת ביותר בליווי מכשור מתקדם ביותר, מצגות, סרטונים + תרגולים מעשיים ועוד…

building, renovation, technology, electricity and people concept - two builders with tablet pc computer working with electricity indoors