הדרכות כיבוי אש

" שריפה "

היא אחת מאירועי החירום השכיחים ביותר בישראל ובעולם, הן בבתים פרטיים והן בתעשייה. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם שריפה, היא למנוע אותה מלכתחילה. ההדרכות הניתנות על ידינו מלמדות כללים למניעת שריפות ודרכי התמודדות נכונות במידה ופרצה שריפה. שירותי כבאות והצלה מחייבים מתן הדרכות שנתיות בנושא מניעת דליקות בכל ארגון.

להלן נושאים הנכללים בהדרכת כיבוי אש :

מושגי יסוד בבטיחות אש
תאונות עבודה
מהות האש, משולש האש
מוקדי סיכון עיקריים לפרצת אש
סוגי דליקות והתנהלות באש.
שימוש יעיל ב: מערכות גילוי אש ועשן, עמדות כיבוי, מטפים, גלאים,  ספרינקלרים
שיטות כיבוי נכונות ויעילות
נקיטת אמצעי זהירות בחשמל
דרכי מילוט

 

כל ההדרכות מועברות ע"י צוות מקצועי ומיומן של מדריכי בטיחות מוסמכים ומאושרים מטעם משרד התמ"ת שהתמחו בתחומם.

הצוות מעביר את ההדרכות בצורה מרתקת ביותר בליווי מכשור מתקדם ביותר, מצגות, סרטונים + תרגולים מעשיים ועוד…

 Firefighters fighting fire